Press

Joel Kass > Press
Suddeutsche Zeitung
DNG - Belgium
Shwabische Zeitung
HBvL
Maariv - Israel 1973
Nieuwsbald van de Kunst - Oostende
Het Nieuwsbald
Maariv - Israel
Belgium - November 1971
Belgium - December 1980
Le Matin
Israel - Suzy Bornstein